• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
  • اِلخَميس ١٦ شوال ١٤٤۰
  • Thursday, June 20, 2019
کلیدواژه: 43793
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ سه شنبه ۲۰ تير، ساعت 14:07
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۸/۳/۸

فهرست خدمات جدید در دوره یکساله گذشته :

1.  افزایش تخت های بستری بدون افزایش نیرو( 30 تخت که حداقل یکصد نیروی اضافه جهت راه اندازی آن مورد نیازاست)

2.  راه اندازی بخش دندانپزشکیابتدا با یک و سپس با دو دندانپزشک و تکمیل کادر آن علیرغم تنگناها و مشکلات نیروی انسانی

3.     افزایش روزهای ارائه خدمات سنگ شکن از چهار روز در هفته به شش روز در هفته

4.     افزایش تعداد اتاق های عمل عصر و تکمیل کادر مدیریت وپرستاری نوبت عصر

5.  فعال کردن واحداندوسکوپی در تمام روزهای هفته صبح و عصر و راه اندازی اندوسکوپی مداخله ای و  Colonoscopy

6.     افزایش ظرفیت پذیرش بیمار در بخش همودیالیز با فعال کردن نوبت شب (علاوه بر نوبت های صبح و عصر)

7.     راه اندازی اتاق اکو برای روزهای تعطیل و عصر روزهای عادی

8.     افزایش ساعت ارائه خدمت داروخانه به مراجعین تا ساعت 12 شب

9.  تکمیل فهرست داروهای سرپایی و بستری و وارد کردن بسیاری از اقلام دارویی برای اولین بار درموجودی بیمارستان

10. تبدیل روش دستی به ماشینی انجام آزمایشات در نوبت های عصر و شب و امکان پذیر بودن انجام تمام آزمایشات در تمام نوبت های کاری

11. پیگیری و جلب موافقت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جهت تامین نیروی انسانی طرحی

12. پیگیری و تکمیل کادر فنی آزمایشگاه که به بهبود کیفی، توسعه کمی خدمات آزمایشگاهی و کاهش تنش واعتراض دراین واحد منجر شده است

13. راه اندازی دستگاه TCDو راه اندازی این خدمت در بیمارستان

14. ارتقاء سیستم تصویربرداری آنالوگ به دیجیتال

15. ارتقاء تکنولوژی آزمایشگاهی از طریق خرید و راه اندازی دستگاه اتوآنالایزر ، دستگاه گازهایخونی،کوآگولومتر ،
بیلی روبین متر، اندازه گیری تروپونین کمی

16-راه اندازی دستگاه الکتروکمی لومینسانس در آزمایشگاه بیمارستان سلمان فارسی
راه اندازی این دستگاه جهت انجام تستهای هورومونی مانند تیروئید،عفونی،جنسی و...کاربرد دارد.باراه اندازی دستگاه الکتروکمی لومینسانس خلا ناشی از عدم انجام تست های فوق برطرف خواهد شد.لازم به ذکر است که دستگاه فوق از نسل چهارم بوده و بالاترین دقت و صحت رادر جوابدهی داراست

17. فعال کردن خدمات سرپایی واحد فیزیوتراپی پس از 8 سال وقفه و اتلاف منابع

18. خرید دستگاه ماموگرافی دیجیتال و رادیوگرافی دیجیتال پرتابل که در مراحل اخذ مجوز و راه اندازی قرار دارد

19. جلب موافقت مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی برای ارتقاء دستگاه CT اسکن و همچنین تامین و راه اندازی دستگاه MRI وتلاش موفق در جهت رفع موانع و اخذ موافقت های مورد نیاز از وزارت بهداشت که تاپایان سال جاری یا دراوایل سال آینده قابل بهره برداری خواهد شد.

20. جهش تکنولوژی اتاق های عمل پس از سال ها رکود و فرسودگی که مهمترین آنها شامل ارتقاء کامل سیستمجراحی لاپاروسکوپ ، تعویض و ارتقاء ماشین های بیهوشی ، به روز رسانی سیستم های مانیتورینگ در اتاق های عمل و استاندارد کردن سیستم مانیتورینگ در Recovery / تعویض کامل سیستم تامین نور اتاقهای عمل / تامین دستگاه C-Armبرای اعمال جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب/ تعویض یا بازسازی کامل تخت های عمل ودهها ارتقاء تکنولوژیک دیگر

21. تجهیز و راه اندازی آمبولانس ICUدار

22. راه اندازی داروخانه بیمارستان در محل جدید با قابلیت ارائه خدمت 24 ساعته به اورژانس

23. پیگیری و راه اندازی مجدد دستگاه CT پس از ماه ها توقف ارائه خدمت

24. تحول بنیادین انبارداری در انبارهای ملزومات و دارو و تجهیزات بر اساس 5S

25. اجرای مدل 5Sدر بخش جراحی زنان به عنوان بخش پایلوت

26. طراحی مجدد پایگاه اطلاع رسانی بیمارستان

27. پیگیری دریافت000/000/000/25ریال اعتبار تجهیزات پزشکی که به رفع کمبود بسیاری از اقلام تجهیزات پزشکی منجرشد.

28. آغاز و گسترش همکاری های آموزشی با دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و آموزش دانشجویان اتاق عمل ،هوشبری و آزمایشگاه و در آینده نزدیک مامایی

29. خرید و بکارگیری اکوکاردیوگراف پرتابل

30. خرید و تکمیل تجهیزات درمانی تشخیصی به شرح پیوست

فهرست طرح های عمرانی:

1-     بازسازی سه بخش بیمارستان

2-     انجام عملیات اجرایی احداث پارکینگ چند منظوره بیمارستان که در پایان مرداد ماه بهره برداری خواهد شد.

3-  ایجاد فضای موردنیاز تجهیزات اکسیژن ساز و تبدیل سیستم تامین اکسیژن از کپسول به دستگاه مولداکسیژن(مراحل نهایی)

4-     آغاز عملیات بازسازی کامل زایشگاه

5-     انجام دهها پروژه عمرانی کوچک و محدود در سطح بیمارستان

6-      راه اندازی دو اتاق ویژه ایزوله تنفسی در بخش داخلی(در حالاجرا)

7-     تعیین تکلیف اموال اسقاطی پس از 15 سال

حوزه نیروی انسانی و طرح های توسعه سال جاری

-   اصلاح تشکیلات بیمارستان و افزایش تعداد ردیف های شغلی از500 به 700 ردیف و ایجاد ظرفیت های قابل توجه توسعه خدمت به شرح زیر ( که دربرنامه توسعه سال جاری قرار دارد و پس از جذب نیرو از محل مجوز تشکیلات جدیدبه اجرا خواهد آمد)

1.       افزایش تخت های ICU از 8 به 16 تخت

2.       افزایش تخت های CCU از 4 به 8 تخت

3.       ایجاد تخت هایCCU POSTاز صفر به 8 تخت

4.       راه اندازی NICU با 6 تخت

5.       راه اندازی بخش داخلی 2و تفکیک بیماران زن و مرد

6.       راه اندازی یک بخش جراحی24 تخته

7.       افزایش ظرفیت دیالیز از64 جلسه به 144 جلسه در هفته

8.       افزایش 25% به مساحت درمانگاه سرپایی

9.       ساخت و تجهیز مجموعه جدید دیالیز شامل همودیالیز با 16 تخت ودیالیز صفاقی

10.   ساخت و تجهیز مکان جدیدطب کار

11.   تبدیل کاربری فضای فعلی دیالیز به واحد MRI

12.   پیگیری اخذ مجوزو احداث کارگاه مهندسی پزشکی بیمارستان

13.   ارتقاءاستاندارد ارائه خدمت به بیماران از طریق تبدیل ردیف 15 نیروی خدمات به بهدار

14.   استاندارد کردن خدمات نظافت از طریق خرید خدمات حجمی و عقد قرارداد مربوطه

15.   ارتقاءاستانداردهای Hotelingپس از تامین اعتبارات مورد نیاز درسال جاری

16.   افزایش ظرفیت سیستم سرمایشی

17.   تلاش در جهت تفکیک اورژانس بزرگسال از اطفال

18.   راه اندازی بوفه بیمارستان

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha