• ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
  • اِلأَحَّد ٢٢ محرم ١٤٤١
  • Sunday, September 22, 2019
کلیدواژه: 49350
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ شنبه ۲۲ مهر، ساعت 12:42
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۳/۲

امور اداری و خدمات عمومی بیمارستان سلمان فارسی

امور اداری و خدمات عمومی در طبقه اول بیمارستان واقع شده است.شامل واحدهای کارگزینی،دبیرخانه،ماشین نویسی،حضور و غیاب،نقلیه،مرکز تلفن،بایگانی و نامه رسانی می باشد. واحد امور اداری در مجاورت دفتر ریاست بیمارستان قرار گرفته است.

مهمترین فعالیت های واحدهای مختلف امور اداری به شرح ذیل می باشد:

الف)واحد کارگزینی:

1.برنامه ریزی در خصوص احکام و قراردادهای حقوقی کلیه کارکنان شاغل در بیمارستان .

2.برنامه ریزی در خصوص صدور احکام انتقالات،انتصابات،بازنشستگی،ارتقاء رتبه،مرخصی،تشویقات،تنبیهات،ارزشیابی سالیانه،صدور ابلاغ و انجام مکاتبات پرسنلی .

ب)واحد دبیرخانه:

1.دریافت کلیه نامه ها و پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به دبیرخانه .

2. تفکیک نامه های رسیده .

3.کنترل و ثبت نامه ها اعم از وارده و صادره .

4. تفکیک نامه های صادره و تحویل به نامه رسان .

ج)واحد حضور و غیاب:

1.برنامه ریزی درخصوص نظارت ،کنترل و محاسبه و صدور گواهی کارکرد و اضافه کار کارکنان .

د) واحد ماشین نویسی :

1.انجام تایپ پیش نویس نامه و مکاتبات ارسالی واحدهای بیمارستان .

2.انجام تایپ قرارداد،احکام،ابلاغ،فرم های آماری و ....

3.تطبیق و کنترل نامه های تایپ شده با پیش نویس .

ه)واحد نقلیه :

1.برنامه ریزی درخصوص سرویس دهی،اعزام بیماران،حمل و نقل کارکنان در سطح داخل و خارج از شهر  و استان .

س)واحد بایگانی :

1.تحویل گرفتن پرونده های کارکنان انتقالی از سایر واحدها و تفکیک و مرتب نمودن پرونده ها .

2.کنترل و شمارش اوراق پرونده های پرسنلی .

3.بایگانی پرونده های پرسنلی .

4.حفاظت از اطلاعات و حفظ محرمانه بودن و کنترل پرونده ها  و کلیه مستندات داخل پرونده های پرسنلی .

ک)مرکز تلفن

1.برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحدهای بیمارستان .

2.پاسخگویی به مراجعات تلفنی کارکنان بیمارستان و مشتریان خارجی .

3.برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان و واحدهای بیمارستان  با سایر موسسات و سازمان های کشور .

4. پیج کردن افراد و کدهای تعریف شده بر حسب درخواست کارکنا،مسئولین از طریق سیستم صوتی بیمارستان .

 

 

مسئول امور اداری و خدمات عمومی بیمارستان سرکار خانم لیلا رفیعی می باشد .

 مسول امور اداری بیمارستان سرکار خانم نوشین خرد می باشد .

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha